poniedziałek, 24 maja 2021


 Ot przykładowa treść  do umieszczenia (w zamian) na pamiątkowej tablicy, którą co niektórzy zamierzają za kilka tygodni odsłonić na murze jednego z budynków w Poznaniu


http://forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=146322&t=146322