środa, 26 lutego 2020

"Niezbędne zarządzenia i instrukcje"

Z komuszego statutu z 1959 r.:

§ 70. 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: […],
wydawanie instrukcji i okólników dla kół i członków Zrzeszenia […]
”.


Ze statutu z roku 1986:

§ 55. 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
4) wydawanie instrukcji i okólników dla kół i członków Zrzeszenia
”.


Z blochowego statutu z 1997 r.:

§ 56
1. Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
”.


Ze statutu z roku 1999 r.:

§ 61
Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji;
”.


Ze starego statutu, obowiązującego do 2019 r.:

§ 113
Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji;
”.


Z nowego statutu, obowiązującego od 2019 r.:

§ 86.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
”.


Tak tylko zastanawiam się, gdzie mógłbym znaleźć wszystkie takie obowiązujące „niezbędne zarządzenia i instrukcje” Zarządu Głównego, a także – jakich spraw mogą one dotyczyć, a jakich nie powinny lub wręcz nie mogą?

Czy możliwe jest, aby w demokratycznym państwie, za jakie wciąż uchodzi Rzeczpospolita Polska, taki podmiot jak Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego mógł „wydawać niezbędne zarządzenia i instrukcje” na zasadach podobnych do tych, jakie obowiązywały w... 1959 r., czyli mówiąc wprost– na żadnych zasadach?

Dla przykładu weźmy uchwałę nr 25/216 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji szkolenia i egzaminowania w Polskim Związku Łowieckim oraz powoływania wykładowców. Czy ta uchwała (a wraz z nią jej załącznik w postaci instrukcji) nadal obowiązuje? Jeżeli tak, na podstawie którego zapisu aktualnie obowiązującego statutu PZŁ została podjęta? Gdy zaczniemy ją czytać, szybko okaże się, że została podjęta na podstawie § 113 pkt 6 statutu... już od roku nieobowiązującego, ale cooo tam... :-) Możemy sobie założyć, że chodzi tu o zapis

§ 86.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
6) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
”,

z aktualnego statutu. Problem w tym, że podobny zapis dotyczy Naczelnej Rady Łowieckiej. No, popatrzmy wspólnie:

§ 82.
[…]
3. Ponadto do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
6) uchwalanie regulaminów, instrukcji i zasad przewidzianych w Statucie PZŁ;
”.

Czyli jak to należy rozumieć? Że NRŁ może „uchwalać instrukcje przewidziane w statucie”, a Zarząd Główny – nieprzewidziane w statucie, czyli takie... pozastatutowe? A jeżeli pozastatutowe, to jakie i na podstawie czego wprowadzane w życie?


A może chodzi o to, że gdy instrukcja zostanie "uchwalona", będzie to dziełem Naczelnej Rady Łowieckiej, a gdy "wydana", dziełem Zarządu Głównego :-)?
Panie Łowczy Krajowy, mógłby mi Pan to wszystko jakoś przybliżyć, bo nie ogarniam?