wtorek, 7 kwietnia 2015

Wybory do organów Zrzeszenia i koła

Przyglądam się dyskusjom, nierzadko niezwykle zaciętym, na temat sposobu przeprowadzania, a zwłaszcza interpretacji wyników głosowania – czy to na poszczególne funkcje w zarządzie koła, czy do składu komisji rewizyjnej, jakie toczone są wśród myśliwych, także na forum Łowieckiego i tak sobie myślę … A może tak znaczne różnice zdań wywodzą się stąd, że zapisy Statutu PZŁ są na ten temat po prostu mało precyzyjne? Zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy właśnie wyborów do organów koła (oczywiście do organów Zrzeszenia również). Bo co to jednoznacznie może w takich przypadkach oznaczać:

§ 168
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swe
uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby
członków danego organu”.

 Każdy w mgnieniu oka wyrecytuje, że chodzi tu o „więcej głosów ZA niż PRZECIW”, ale gdy przejść do szczegółów, zaczynają się schody. Konia z rzędem temu, który bez cienia wątpliwości tę „zwykłą większość głosów” wyłoży wszystkim wątpiącym w sytuacji wyboru jednej możliwości spośród kilku lub kilku spośród jeszcze większej.

A może wzoru godnego naśladowania należałoby szukać w Konstytucji, gdzie w zapisach dotyczących wyboru Prezydenta RP, rzecz ujęta jest niezwykle jednoznacznie:

Konstytucja RP

„Art. 127
4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.
6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów”.


Nie można by tak równie jednoznacznych zapisów użyć do regulacji statutowych w Polskim Związku Łowieckim? Czy to takie trudne? Koniecznie musi obowiązywać zasada, że im więcej mętnej wody, tym lepiej się w niej pływa?