piątek, 27 marca 2020

Co z obradami walnych zgromadzeń kół łowieckich?

Aktualności z PZŁ na Łowieckim:

"26/03/2020 link
Z niewiadomych powodów projekt ustawy, która miała wydłużyć kadencję zarządów kół, po trafieniu do Sejmu nie ma już tych zapisów, o których w informacji niżej i jeżeli zostanie przyjęty, zarządy kół kończą kadencję po równo 5 latach od powołania, a koła pozostają bez zarządów.
Czy trudno domyślić się, dlaczego zapisy wydłużające kadencję zarządów zniknęły z projektu ustawy"
?


Wśród uwag for(um)owiczów Łowieckiego:

"Jeżeli nie będzie przedłużania kadencji prezydenckiej, ponieważ mają odbyć się wybory w ustalonym terminie to z jakiej racji mają coś gmerać przy wyborach w kołach.
Przecież skali nie da się tu porównać".


"A może doszli do słusznego wniosku, że mieszanie sprawy łowiectwa do zupełnie nie mającej związku z łowiectwem ustawą jest zwyczajnie śmieszne zwłaszcza, że analogiczna sytuacja ma miejsce w innych podmiotach i ich nie dopisano".

„Dopisano”, „dopisano”... Przykładowo:

W art. 25 projektu ustawy o druku 299, proponuje się wprowadzenie szeregu niezmiernie istotnych zmian w ustawie Kodeks spółek handlowych. Chodzi tu o sposób przeprowadzania posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, a także walnego zgromadzenia. Można? Można.

PZŁ jest tak fatalnie zorganizowany przez ustawodawcę, że aby zmienić sposób przeprowadzania walnych zgromadzeń w kołach łowieckich, należałoby zmienić statut, ale ten zmieniać władny jest nie Sejm czy właściwy do spraw środowiska minister, a według projektu Naczelnej Rady Łowieckiej wyłącznie Krajowy Zjazd Delegatów, składający się z aż z ćwierć tysiąca delegatów (sic!), którzy aby obradować na odległość, musieliby zmienić ten statut, ale jak mają zmienić ten statut, skoro nie mogą obradować na odległość :-).

Ten system jest niewydolny w zbyt wielu sytuacjach, aby go nadal utrzymywać. Proponuję całkowicie zmienić ustawę w kierunku zmiany modelu na inny lub w trybie pilnym przynajmniej art. 32 ust. 3 na brzmienie następujące:

Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Oczywiście z konsekwencjami w postaci jeszcze innych zmian w ustawie.PS
Zwoływać czy nie zwoływać?
Zwoływać czy nie zwoływać?