sobota, 28 marca 2020

Informacje, interpretacje, rekomendacje, zalecenia i polecenia...

Ktoś rzekomo oficjalnie informuje, interpretuje, rekomenduje, zaleca i poleca, a nie wiadomo kto, rzeczywiście w czyim imieniu i na podstawie czego...


Koniec kadencji zarządów kół a pandemia koronawirusa:

„Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zalecaaby w kołach łowieckich, w których dochodzi do upływu kadencji członków zarządu,
osoby te dalej pełniły swoje funkcje w organach koła na czas utrzymującego się zagrożenia
”.Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu:

„...informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu”.Rekomendujemy wprowadzenie elektronicznych książek pobytu w łowisku
, gdzie czytamy:

Polecamy wprowadzanie elektronicznych książek pobytu w łowisku...tak pisze nasz oficjalny organ pezeteła”.


Gwoli ścisłości, nie wiadomo, kto pisze. Wiemy tylko, że pewne bzdety ukazują się na oficjalnej stronie ZG PZŁ, ale nie wiemy, kto tak naprawdę za nimi stoi, kto oficjalnie jest za nie odpowiedzialny, bo chyba nie łowczy krajowy, który z powodu swojego stanu zdrowia oraz innych problemów nie związanych z pracą, od pewnego czasu w zasadzie znajduje się poza procesem decyzyjnym lub – z przyczyn obiektywnych – poza nim pozostawać powinien. Nam, członkom PZŁ, zbyt wielu spraw przychodzi wyłącznie domyślać się, a to nie jest korzystne – ani dla funkcjonowania kół łowieckich, ani dla wzajemnego zaufania na linii masa składkowa – decydenci.

Skład osobowy Zarządu Głównego, który w sytuacji kryzysowej, w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w zakresie prowadzenia w Polsce gospodarki łowieckiej nie podejmuje żadnych oficjalnych i odpowiedzialnych decyzji, w sytuacji, kiedy nawet jego rzecznik prasowy nie informuje kogokolwiek o przyczynach takiego stanu rzeczy i chociażby ogólnie o istniejącej sytuacji w zakresie zarządzania w Polskim Związku Łowieckim, udowadnia, że nie jest poważnym składem, a jako taki, powinien z chwilą nastania ku temu odpowiednich warunków organizacyjnych w ministerstwie środowiska, zostać niezwłocznie odwołany.*  *  *  *  *


Miłosz:

"Mam nadzieję, że PZŁ zadeklaruje gotowość ewentualnego uiszczenia wszystkich grzywien za osoby, które realizując wytyczne ZG złamią zakaz powszechnej kwarantanny.

Anonimowy autor przedmiotowej opinii nie bierze przy tym pod uwagę, że ratowanie twarzy ministra poprzez sugerowanie dopuszczalności polowań czy odstrzałów sanitarnych, mimo braku potwierdzenia tego ze strony resortu, po raz kolejny naraża na szwank dobre imię myśliwych, którym oponenci zarzucą nie stosowanie się do obowiązujących powszechnie zasad i roznoszenie wirusa.

Wg mnie bezpiecznym postępowaniem jest wstrzymanie się ze wszelkimi czynnościami do czasu uzyskania odpowiedzi pozytywnej z ministerstwa. A zatem nie naciągamy prawa tylko skrupulatnie je stosujemy - nie polujemy, nie strzelamy sanitarnie i nie szacujemy szkód, informując wszem i wobec, że taka jest przecież wola rządu. Dwa tygodnie powinny wystarczyć, żeby władza i społeczeństwo przekonały się, jak bardzo jesteśmy potrzebni.

A co do podejmowania czynności prawnych przez członków zarządu, któremu zakończyła się kadencja, to chciałbym zobaczyć miny myśliwych, którymi zainteresują się organy ścigania, jeśli będą wykonywali polowania w oparciu o odstrzały wydane przez osoby nieuprawnione".