piątek, 20 marca 2020

Sens


Czy taka zabawa w kotka i myszkę ma sens?

Sens miałoby zastąpienie obecnego modelu łowiectwa w Polsce (przypominam – modelu zrodzonego w mrocznych czasach stalinizmu), modelem przystającym do zasad „demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Aktualnie, niezależnie od tego, z której strony popatrzymy na ten prawie już siedemdziesięcioletni model, to ukazuje nam się d#pa. Poza tym, ten model w zasadzie jest już trupem, więc najmniejszego sensu nie ma jego reanimacja. Proponuję w miarę spokojnie pod kątem łowieckim przejść przez ten strasznie trudny okres zagrożenia koronawirusem, aby niezwłocznie potem, kiedy już sytuacja w miarę wróci do normalności, pomóc władzy zrozumieć konieczność przeprowadzenia głębokiej reformy organizacji polskiego łowiectwa. Jak nie teraz to kiedy?

Polski Związek Łowiecki, zwłaszcza w ostatnim czasie, dostarczył nam tak wielu argumentów przeciwko dalszemu utrzymywaniu status quo, że więcej już ich nie trzeba. Do miana wręcz symbolu beznadziejności organizacyjnej w PZŁ urasta wczorajszy fakt przejęcia steru w zrzeszeniu, mieszczącego się – jak powszechnie wiadomo – na Nowym Świecie 35, przez... sekretarkę z „biura rzecznika prasowego”. George Orwell by tego „lepiej” nie wymyślił.


* * * * *


Zatrzymując się chwilę przy osobie pani sekretarki, wysłałem dnia dzisiejszego do niej e-mail następującej treści:Szanowna Pani, w nawiązaniu do treści e-mail, wysłanego wczoraj przez Panią do zarządów okręgowych,
z częścią zasadniczą w postaci następującego zdania:

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego rekomenduje wstrzymanie
wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń
 do czasu wprowadzenia
ewentualnych uregulowań ustawowych”
,

pozwalam sobie zadać Pani pytania następujące:

1) Kiedy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w czasie którego powstała
przedmiotowa rekomendacja? Dlaczego nie upublicznia się aktu normatywnego
ją zawierającego?

2) Wraz z zastosowaniem się do przedmiotowej rekomendacji, prawdopodobnie w
wielu kołach, zanim „wprowadzone” zostaną „ewentualne uregulowania ustawowe”,
skończą się kadencje zarządów kół. Jakie są rekomendacje Zarządu Głównego na
działalność kół łowieckich w okresie, kiedy pozbawione będą one swoich organów?

Z poważaniem

Artur Jesionowicz

* * * * *


Sprawdziłem, jak na e-mail pani sekretarki zareagowali poszczególni łowczowie okręgowi.
Do kilku z nich wysłałem podobnej treści zapytania. Przykładowo do łowczego
okręgowego w Nowym Sączu – do pana Bogusława Rataja:


Szanowny Panie, w nawiązaniu do zamieszczonej na stronie internetowej Zarządu Okręgowego
w Nowym Sączu informacji:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu […] rekomenduje wstrzymanie wszelkich zaplanowanych
walnych zgromadzeń
 do czasu wprowadzenia ewentualnych uregulowań stawowych
,  

pozwalam sobie zadać Panu pytania następujące:

1) Kiedy odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego w Nowym Sączu, w czasie
którego powstała przedmiotowa rekomendacja? Dlaczego nie upublicznia się
aktu normatywnego ją zawierającego?

2) Wraz z zastosowaniem się do przedmiotowej rekomendacji, prawdopodobnie w
wielu kołach, zanim „wprowadzone” zostaną „ewentualne uregulowania ustawowe”,
skończą się kadencje zarządów kół. Jakie są rekomendacje Zarządu Okręgowego
na działalność kół łowieckich w okresie, kiedy pozbawione będą one swoich organów?

Z poważaniem

Artur Jesionowicz