poniedziałek, 30 marca 2020

Proponuję odebrać Polskiemu Związkowi Łowieckiemu prawo do uchwalania statutu

Powtarzam:

System łowiectwa w Polsce jest niewydolny w zbyt wielu sytuacjach, aby go nadal utrzymywać. Proponuję całkowicie zmienić ustawę w kierunku zmiany modelu na inny lub w trybie pilnym przynajmniej art. 32 ust. 3 na brzmienie następujące:

Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Oczywiście z konsekwencjami w postaci jeszcze innych zmian w ustawie.