piątek, 27 maja 2016

Zarys modelu łowiectwa w Polsce po oczekujących go niechybnych zmianachMoje widzenie przyszłości modelu łowiectwa w Polsce jest w wielkim skrócie następujące:

1) Funkcjonowanie obwodów łowieckich prywatnych, wspólnych, gminnych i własnych państwa.

2) Zarządzanie gospodarką łowiecką
(planowanie w skali rejonów hodowlanych, kontrola realizacji planów) – przez administrację państwową (np. poprzez Lasy Państwowe).

3) Kwestia odszkodowań łowieckich do uzgodnienia wyłącznie pomiędzy właścicielem (przedstawicielami współwłaścicieli) obwodu łowieckiego a dzierżawcą (dowolna liczba osób występujących we wspólnym interesie).

4) Pozbawiony dwóch monopoli (na dopuszczanie do wykonywania polowania i na szkolenie adeptów sztuki łowieckiej) Polski Związek Łowiecki - na zieloną trawę lub co najwyżej stowarzyszeniem na zasadach opisanych ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (niewykluczone, że należałoby jego członkom dać możliwość zrzeszenia się w stowarzyszeniu o tej samej nazwie).

5) Koła łowieckie także muszą otrzymać możliwość spokojnego przekształcenia się w stowarzyszenia. 

6) Uprawnienia do szkolenia adeptów sztuki łowieckiej dla wszystkich podmiotów spełniających ustawowe wymogi.

7) Egzaminy na uprawnienia łowieckie – rzeczywiście państwowe i pod nadzorem  wojewody.

8) Dziki, drapieżniki i pióro (być może poza bażantami i kuropatwami) wyjęte z reżimu planowania. Ewidencjonowanie wyłącznie ich pozyskiwania.

9) Rezygnacja z corocznej inwentaryzacji jeleniowatych (toż to fikcja w najczystszym wymiarze). Planowanie pozyskiwania skorelowane przede wszystkim ze szkodami łowieckimi w lasach.

10) Rezygnacja z oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej i muflonów.

11) Rezygnacja z dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.


12) Do polowań na obwodach państwowych, na czas walki z ASF, powołać należy myśliwych zawodowych.

13) Skoro permanentnie brakuje środków budżetowych na finansowanie funkcjonowania Państwowej Straży Łowieckiej, rozszerzenie terenu uprawnień funkcjonariuszy Straży Leśnej – poza granice gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe.


----- zmiany naniesione w 2020 i 2021 r.