poniedziałek, 3 października 2016

Będą "wyznaczać" :-)

„Na potrzeby inwentaryzacji dzików (https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/ogolnokrajowa-inwentaryzacja-dzikow/ Ministerstwo Środowiska wyznaczy ok. 30 tys. leśników i myśliwych.  Proces ten wspomogą Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każde z nich wyznaczy ok. 1 tys. osób, które wesprą inwentaryzację”.
 
 
Tak sobie myślę, kto może być „wyznaczony” do tej 5-tysięcznej armii myśliwych, mających brać udział w inwentaryzacji. Dlaczego 5-tysięcznej? Pracowników Lasów Państwowych jest podobno około 25 tysięcy (razem z leśniczymi, nadleśniczymi, dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami Generalnej Dyrekcji i z całym ich zapleczem techniczno-administracyjnym). Więc skoro od 30 tysięcy leśników i myśliwych odejmiemy 25 tysięcy leśników, otrzymamy wspomniane już 5 tysięcy myśliwych; nie licząc oczywiście leśników będących również myśliwymi. Kto więc będzie wchodził w skład tej rzeszy myśliwych? Hm… może…
 
1)     panowie Bloch, Gdula, Jabłoński i… pani Diana Piotrowska,
2)     członkowie oraz pracownicy Zarządu Głównego i zarządów okręgowych,
3)     członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej i okręgowych rad łowieckich,
4)     członkowie Kapituły Odznaczeń Łowieckich,
5)     sędziowie Głównego Sądu Łowieckiego i okręgowych Sądów Łowieckich,
6)     Główny Rzecznik Dyscyplinarny (i jego zastępcy) oraz okręgowi rzecznicy dyscyplinarni (i ich zastępcy);
7)     Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz okręgowych komisji rewizyjnych,
8)     członkowie przeróżnych komisji przy NRŁ i orł,
9)     cały skład osobowy propagandowej tuby PZŁ czyli Łowca Polskiego,
10)  klakierzy PZŁ.
 
Wystarczy? Ile to luda? Pojęcia nie mam, ale może z 20 tysięcy? Czyli wychodzi na to, że co czwarty będzie musiał wziąć udział w inwentaryzacji, a z tego z kolei wynika, że panów Blocha, Gdulę i Jabłońskiego z powodzeniem będzie mogła reprezentować pani rzeczniczka prasowa. Do jej towarzystwa na pewno zgłosi się na ochotnika przemiły pan Przemek i będzie super.