poniedziałek, 18 lipca 2016

STOP odbieraniu przywilejów :-)

Czy aprobujesz proponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany w ustawie łowieckiej odbierające kołom łowieckim prawo pierwszeństwa do podpisywania nowych umów dzierżawy na dotychczas dzierżawione obwody oraz pozwalające PZŁ na wnioskowanie do wydzierżawiającego o wypowiedzenie kołu umowy dzierżawy obwodu bez zachowania terminu wypowiedzenia?”


Prezentuję pogląd, że ustawa Prawo łowieckie, a także zapisy przedmiotowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie ( http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286050/12355852/12355853/dokument224172.pdf ), tworzą w sumie tak beznadziejne rozwiązania dla polskiego łowiectwa, że nie zauważam różnicy w sytuacji – ten czy ów zapis pozostanie normą prawną czy zostanie zastąpiony mniej lub jeszcze bardziej niedorzecznym. Autor ankiety skupia się na problemie zagrożenia odebrania kołom łowieckim, jako dotychczasowym dzierżawcom, prawa do pierwszeństwa w zawieraniu umów dzierżawy na dalszy okres. Z jednej strony znany jest Piotr Gawlicki  z krytycznego stosunku do monopolistycznej pozycji Polskiego Związku Łowieckiego w dopuszczaniu do wykonywania polowania ( http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=240 ), ale teraz sprzeciwia się, gdy zabiera się pięćdziesięciosiedmioletni już (a więc rodem jeszcze z czasów komuszych) przywilej kołom łowieckim, które przecież w obecnej formule są wręcz synonimem monopolistycznego modelu łowiectwa w Polsce. A wystarczy przywrócić – jak było to w Polsce okresu międzywojennnego i jest dzisiaj w większości krajów Europy – funkcjonowanie obwodów łowieckich prywatnych, wspólnych i własnych państwa, a znikną nie tylko monopole i nieuprawnione przywileje. Uregulowana jednocześnie w końcu może zostać kwestia ochrony praw własności właścicieli gruntów wchodzących dzisiaj w skład obwodów łowieckich, a także problem odszkodowań łowieckich, który mimo uchwalenia ostatnio ustawy  z nim związanej ( http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/219_u/$file/219_u.pdf ), twardym orzechem do zgryzienia dla ekipy rządzącej nadal pozostanie.