czwartek, 5 kwietnia 2018

Co za różnica?


Z mojego punktu widzenia najmniejszego znaczenia nie ma to, kogo Naczelna Rada Łowiecka – w swoim składzie zapewne z całym szeregiem byłych tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, postanowi dzisiaj zaproponować ministrowi na fotel Łowczego Krajowego. Chociażby z tego względu znaczenia nie ma, że nie spodziewam się, aby mogła zaproponować kogoś spoza listy szczerze oddanych Lechowi Blochowi, oddanych aż do bólu. Więc co za różnica – Jenoch, Zalewski i Wilczewski (ewentualnie każda inna trójka aktualnych łowczych okręgowych) czy Piotrowska, Malec i Dudkiewicz. A całkiem dobrze wyobrażam sobie także taką oto trójkę kandydatów: Szyszko, Wziątek i Kulesza. Prawdziwy początek być może nowej drogi rozpocznie się już niedługo w kołach łowieckich, kiedy to wybrani zostaną nowi, zdezubekizowani delegaci na okręgowe zjazdy delegatów, którzy z kolei wybiorą m.in. członków nowej, zdezubekizowanej Naczelnej Rady Łowieckiej. Początek być może – nowej drogi, gdyż tego nie wie nikt, jaką drogą podążą członkowie kół łowieckich, jaką drogą podąży Polski Związek Łowiecki. Szansa na naprawę patologii drążących PZŁ od zawsze pojawiła się wraz z wejściem ustawy nowelizującej z dnia 22 marca br., ale to głównie od samych myśliwych zależy, czy szansa ta zostanie wykorzystana. Jeżeli komuś nie podoba się dzisiaj dezubekizacja PZŁ i urealnienie nadzoru Ministra Środowiska nad Zrzeszeniem, to zawsze może być z punktu widzenia obrońców modelA jeszcze gorzej. Jeżeli będą tego gorąco pragnęli, łatwo mogą doprowadzić dodatkowo do utraty przez Polski Związek Łowiecki nadanych mu jeszcze w czasach komuszych monopoli, w tym tego najważniejszego monopolu – na dopuszczanie do wykonywania polowania, a potem... A potem to już tylko wspomnienia pozostaną po „Rzeczpospolitej Łowczych”. 

PS

Naczelna Rada Łowiecka odkryła karty. Ma już przygotowane dla ministra nazwiska trzech kandydatów do zajęcia fotela Łowczego Krajowego:

1) Piotr Jenoch,
2) Andrzej Łacic,

a więc dwaj łowczowie okręgowi, i nie do zastąpienia wspaniały radca prawny ZG PZŁ,

3) Bogumił Wójcik.


Wybierać spośród tak szacownego grona, to istny zaszczyt dla ministra Henryka Kowalczyka.