piątek, 20 kwietnia 2018

Problem szkód łowieckich i odszkodowań za nie

Jeszcze się dobrze nie zaczęło, a... już się kończy :-)
Minister Henryk Kowalczyk nie wyklucza zmiany systemu szacowania szkód łowieckich.


Pozwolę sobie pocieszyć pana ministra swoim poglądem :-)

Otóż moim skromnym zdaniem, przy nie wzruszeniu filarów aktualnego modelu łowiectwa w Polsce, problem szkód łowieckich i odszkodowań za nie, jest problemem... nie do rozwiązania. Ewentualny powrót do zasad sprzed dnia 1 kwietnia 2018 r., co stanowiłoby najmniejsze zło, byłoby totalną porażką nie tylko pana ministra, ale w ogóle całego obozu rządzącego. Ponadto tenże powrót i tak nie przyniósłby oczekiwanych efektów, które miałyby szansę utrzymać się dłużej niż rok, może dwa... Reasumując, doczekaliśmy w tej materii swoistego błędnego koła, a jednocześnie model zaczyna drżeć w posadach. Im wcześniej to zrozumiemy, tym per saldo lepiej dla wszystkich zainteresowanych stron.