niedziela, 12 kwietnia 2020

"Ciemny lud to kupi"?

Tak tylko dla porządku i przejrzystości raz jeszcze:


Uchwała nr 66/2020
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Na podstawie § 86 ust. 2 pkt. 6, pkt. 7 oraz pkt. 25 w związku z § 107 Statutu Polskiego
Związku Łowieckiego […], w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa na terenie
Polski, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego,

postanawia

1) uruchomić inicjatywę polegająca na nabyciu i ofiarowaniu 44 ambulansów medycznych
na rzecz Ministerstwa Zdrowia, które rozdysponuje przekazane pojazdy do miast na
terenie całego kraju zgodnie z przeznaczeniem, potrzebami oraz zgodnie z wolą
Polskiego Związku Łowieckiego,
2) ustalić, iż Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w terminie do 10 kwietnia
2020 roku dokonają czasowego przesunięcia posiadanych środków pieniężnych na
rachunek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego,
3) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ostateczna.

Uzasadnienie

[...]”.Uchwała nr 71/2020
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Na podstawie § 86 ust. 2 pkt. 6, pkt. 7 oraz pkt. 25 w związku z § 107 ust. 6 Statutu
Polskiego Związku Łowieckiego [...], Zarząd Główny Polskiego
Związku Łowieckiego,

postanawia

1) uchylić w całości uchwałę numer 66/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku,
2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 8 kwietnia 2020 roku Zarząd Główny podjął uchwałę w przedmiocie uruchomienia
inicjatywy polegającej na zakupie dostępnych ambulansów. Przedmiotowa uchwała w dniu
8 kwietnia 2020 roku została przesłana do Naczelnej Rady Łowieckiej z prośbą o wyrażenie opinii
w tej sprawie oraz aprobaty dla podjęcia przez Zarząd Główny działań mających na celu
sfinalizowanie inicjatywy. Brak stosownej uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej uniemożliwił
rozpoczęcie procedury związanej z zakupem aut. W związku z powyższym Zarząd Główny
Polskiego Związku Łowieckiego uchyla uchwałę numer 66/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku”.


Pytania narzucają mi się następujące:

Czy uzasadnienie uchwały nr 71 trzyma się kupy? Czy Nowy Świat 35 nie potrafi nawet logicznie i bez kłamstwa uzasadnić wycofania się z podjętego zamiaru? Czy ciągle uważa, że "ciemny lud" wszystko od niego "kupi"?


W dniu 8 kwietnia 2020 roku Zarząd Główny podjął uchwałę w przedmiocie uruchomienia inicjatywy polegającej na zakupie dostępnych ambulansów.

OK, niech będzie. Byle jaka uchwała, z podstawą jej podjęcia kompletnie nie pasującą do rzeczywistości, ale uchwała.

Przedmiotowa uchwała w dniu 8 kwietnia 2020 roku została przesłana do Naczelnej Rady Łowieckiej z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie oraz aprobaty dla podjęcia przez Zarząd Główny działań mających na celu sfinalizowanie inicjatywy.

Nooo, tu zaczynają się jeszcze większe schody. W dniu 8 kwietnia w całej Polsce od dawna obowiązywał stan epidemii. W zastraszającym tempie rosła liczba zakażonych koronawirusem i zmarłych z powodu COVID-19. Na podstawie obowiązujących przepisów – kulawego ale jednak – prawa, przy wydatnej „pomocy” zapisów bublowatego statutu PZŁ, Naczelna Rada Łowiecka nie miała nawet najmniejszej szansy na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia jakiejkolwiek opinii. Członkowie Zarządu Głównego powinni o tym wiedzieć, a jeżeli wiedzieli, to po kiego licha występowali z taką prośbą? Po wtóre – poproszę o pismo, którym Zarząd Główny wystąpił z przedmiotową prośbą. Jeżeli pismo się nie znajdzie, mogę przyjąć, że taka prośba... nie wystąpiła, a Zarząd Główny posługuje się nieprawdą.

Brak stosownej uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej...

Jeszcze raz...

Nawet średnio rozgarnięty stażysta wiedział (i wie nadal :-), że nie ma możliwości podjęcia takiej uchwały, bowiem Naczelna Rada Łowiecka z przyczyn obiektywnych nie może się zebrać, a zapisem § 107 ust. 6 statutu, członkowie NRŁ, przy wydatnym udziale pozostałych delegatów na KZD oraz ministra H. Kowalczyka, w sposób skuteczny uniemożliwili sobie debatowanie „za pomocą środków komunikacji na odległość”.

...uniemożliwił rozpoczęcie procedury związanej z zakupem aut.

Kolejny raz...

To nie brak uchwały NRŁ (od samego początku było wiadome, że ona nie może powstać), a brak wiedzy panów: Pawła Lisiaka, Leszka Markuszewskiego i Jarosława Kuczaja, spowodował najpierw podjęcie uchwały nr 66, a potem jej uchylenie uchwałą nr 71.

W związku z powyższym Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchyla uchwałę numer 66/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku”.

Nie pierwszy to raz, kiedy coś pod szefostwem nowego łowczego krajowego najpierw powstaje, a potem zostaje anulowane. Ot taki urok przemiłego pana Pawła Lisiaka. Ale naprawdę lubię go, bo to dobry człowiek. Tyle że wygląda na to, iż ma wokół siebie same fujary, a nie dobrych doradców.*  *  *  *  *


Jeden z internautów:

"Cel wielki i szlachetny, ale może wystosujmy apel do Pana Przew. ZG aby przekazał swoje wynagrodzenie za pracę w ZG, dla służby zdrowia, za czas od kiedy pracuje w ZG, bo będzie to piękny cel i mile widziany".

Pan łowczy krajowy w umowie o pracę (i to dopiero od niedawna, bo początkowo w ogóle jej nie miał) ma wpisaną najniższą krajową. Trudno wymagać od niego, aby dzielił się tym dość skromnym wynagrodzeniem z budżetem państwa, którego stać na chociażby 2 mld zł dofinansowania telewizji reżimowej czy miliony płynące do pewnego ojca o imieniu Tadeusz. Nawiasem tylko mówiąc, w swoim regionie, z oszczędności pochodzących z poprzedniego miejsca pracy, pan Paweł przeznaczył niezłą sumkę na cele związane z leczeniem ludzi, dotkniętych COVID-19. Powtarzam - to dobry człowiek, tylko otoczony został na Nowym Świecie 35 wyjątkowymi ciamajdami.