czwartek, 2 kwietnia 2020

Ufoludki z Nowego Światu 35... nadal piszą jak potłuczone młotkiem.

Ufoludki z Nowego Światu 35.... nadal piszą jak potłuczone młotkiem.

Wykonywanie gospodarki łowieckiej bez ograniczeń!

Próbują, po wczorajszych kompromitujących wpadkach, spaść jak kot na cztery łapy:

"Wykonywanie gospodarki łowieckiej bez ograniczeń!
W nocy z dnia 1 kwietnia na dzień 2 kwietnia ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w pełni potwierdzające stanowisko od początku konsekwentnie prezentowane przez Łowczego Krajowego co do zasadności wykonywania gospodarki łowieckiej w czasach epidemii COVID-19.
Rząd bez intencji ograniczania myśliwych
Co ważne zgodnie z §2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, lecz w zakresie dotyczącym wprost myśliwych tj. wykonywania polowań, odstrzałów i szacowania szkód rozporządzenie obowiązuje od 31 marca 2020 r. Oczywiste jest zatem, że rząd wydając rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, nie miał na celu ograniczenia ustawowych praw myśliwych".


To, że § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 1 kwietnia 2020 r „wchodzi w życie Z MOCĄ od dnia 31 marca 2020 r.”, nie oznacza w najmniejszym stopniu, że wszedł w życie dnia 31 marca, kiedy to ufoludki jeszcze pitoliły od rzeczy, pojęcia przy tym nie mając, że nie „w enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wyjątkach” należy dopatrywać się zapisu, sprzyjającego myśliwym, a zapis taki ewentualnie dopiero należy stworzyć. Ot dla przypomnienia dowód pisarskiego geniuszu ufoludków z Nowego Światu 35:

Działalność gospodarcza jaką prowadzą koła łowieckie opiera się przede wszystkim na gospodarowaniu zwierzyną łowną co oznacza wykonywanie odstrzałów, a to z kolei wpisuje się w enumeratywnie wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wyjątki od obowiązku powstrzymywania się przez obywateli od wychodzenia z domów”.

Jeszcze raz:

Wyjątku, oznaczonego numerem 5, z jakim spotykamy się dzisiaj w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca (nawet na dzień 24 marca) 2020 r. po prostu jeszcze NIE BYŁO!!!Może jeszcze słów kilka osobno na temat dokładnie tej części tekstu propagandzistów z Nowego Światu 35, bo nieuprawnionym zachwalaniem przez nich boskiej wielkości ich wodza, zalatuje wręcz na kilometr:

W nocy z dnia 1 kwietnia na dzień 2 kwietnia ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w pełni potwierdzające stanowisko od początku konsekwentnie prezentowane przez Łowczego Krajowego co do zasadności wykonywania gospodarki łowieckiej w czasach epidemii COVID-19”.

Problem mały taki, że w tym niby stanowisku „Łowczego Krajowego”, nie tyle o wykazanie „zasadności wykonywania gospodarki łowieckiej w czasach epidemii COVID-19” chodziło, ile o uzasadnienie błędnego poglądu, jakoby myśliwi – w tym trudnym czasie – zgodnie z prawem mogli polować na zasadzie wyjątku od ogólnego zakazu przemieszczania się, którego to wyjątku ufoludkowie, a wraz z nimi podobno „Łowczy Krajowy”, dopatrywali się w... rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku :-)