piątek, 24 kwietnia 2020

Dariusza Zalewskiego ruchy pozorowane

Dariusza Zalewskiego ruchy pozorowane

Jeden z członków NRL przedstawił propozycje, jakie Zrzeszenie powinno podjąć, by ochronić koła łowieckie przed kryzysem, związanym z koronawirusem.
Propozycja dla PZŁ jest zbudowanie „Tarczy ochronnej” dla działalności Kół Łowieckich i Zrzeszenia.


Molowo1, ściśle rzecz oceniając, pan Dariusz Zalewski z olsztyńskiego okręgu PZŁ nie przedstawił żadnej propozycji. Ot, kilka dni temu (pismo datowane jest na dzień 16 kwietnia) spłodził kolejne pisemko do swoich towarzyszy z NRŁ, ale co przy tym równie dla niego zapewne „ważne”, nie zapomniał niezwłocznie powiadomić kół łowieckich, jaki to z niego dobry, troskliwy i mądry wujaszek. W swoim piśmie zwraca uwagę adresatów na to, o czym i tak wszyscy zainteresowani doskonale wiedzą, a rzucenie w przestrzeń ogólnego tylko hasła:

Przygotowanie bez zwłoki „Tarczy ochronnej dla kół łowieckich i działalności PZŁ” to zadanie
pierwszoplanowe dla ZG i ZO PZŁ oraz NRŁ, w najbliższych tygodniach i miesiącach
,

to dowód jedynie tego, że podoba mu się rządowa retoryka. Nic poza tym. W odróżnieniu jednak od strony rządowej, nie podaje nawet pół przykładu, na czym ta niby „Tarcza ochronna dla kół łowieckich” miałaby polegać. To co to za „propozycje”?

W innych pismach, datowanych na 9 kwietnia i 13 kwietnia, nawoływał do opodatkowania się myśliwych konkretnymi kwotami, na rzecz de facto wspomożenia biedniutkiego budżetu państwa w walce z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Aby przyśpieszyć zbiórkę pieniędzy na zakup nikomu niepotrzebnych dupowozów, widział konieczność dokonywania wpłat przez koła łowieckie „za swoich członków do ZO”, zanim te koła odpowiednie kwoty zbiorą. W myśl zasady – najpierw wpłaćcie na konta zarządów okręgowych, a potem się martwcie, jak te pieniądze w komplecie odzyskać od swoich członków.

Odnoszę wrażenie, że Dariusz Zalewski nie jest w stanie zaproponować nawet jednego elementu takiej „Tarczy ochronnej”, który zadziałałby stratą chociażby złotówki po stronie zarządów okręgowych. Inaczej, zaproponowałby wprost:

Apeluję do członków Naczelnej Rady Łowieckiej o ustalenie składki członkowskiej od osób fizycznych na rok 2021 na poziomie... 221 zł.
Apeluję do delegatów na okręgowe zjazdy delegatów o doprowadzenie do zwolnienia wszystkich kół łowieckich ze składek członkowskich na okres trzech lat.
Apeluję do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów o zmniejszenie liczby okręgów – z czterdziestu dziewięciu do szesnastu.


Dopóki takiego lub podobnego ruchu nie wykona pan Dariusz Zalewski, trudno mi jego poczynania w zakresie chęci pomocy kołom łowieckim traktować poważnie.
Uwaga:
Kolor czerwony czcionki w cytacie z pisma pana D. Zalewskiego jest mojego autorstwa.

Kolorem niebieskim oznaczyłem cytat, zaczerpnięty z dziennika Łowiecki. Prowadzi do niego link, kryjący się pod literką "J" w wyrazie "Jeden", będącym pierwszym wyrazem cytatu.