środa, 29 kwietnia 2020

Grabież majątku PZŁ czas zacząć...

Sposób na zakup 44 + 5 dupowozów, a także na wyprowadzenie z kasy Polskiego Związku Łowieckiego każdej innej, dowolnej kwoty pieniędzy, pod szczytnym hasłem „walki z epidemią”, okazuje się niezwykle prosty – wystarczy w ustawie Prawo łowieckie, w art. 35, dodać jedno zdanie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344)

„Art. 4. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

»4. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 decyzje finansowe dotyczące środków przeznaczonych na walkę z epidemią podejmuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.«”.


Teraz czas na jeszcze dodatkowe jedno zdanko, które pozwoli zagrabić majątek także kół łowieckich.Dla przypomnienia:

Uchwała nr 66/2020 ZG PZŁ z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Pismo prezesa R. Malca do premiera z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości, jaką rolę do spełnienia mają Rafał Malec i Paweł Lisiak. Ściskając wzajemnie sobie dłonie, mogą już teraz odtrąbić sukces.
*     *     *     *     *Przebieg procesu legislacyjnego - druk nr 344

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

2a. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii.
2b. O przeznaczeniu środków finansowych, o którym mowa w ust. 2 i 2a, decyduje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego
.”