niedziela, 19 kwietnia 2020

Od północy możemy polować niczym nie skrępowani

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Co oznacza, nie mniej, nie więcej, że obowiązuje w dniu dzisiejszym zakaz wyjazdu (wprost) na polowanie, czy to samo, chociaż w wersji zawoalowanej - zakaz przemieszczania się w celu "realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych", ale już od północy - hulaj dusza..., tzn. zakazu już nie będzie :-)*      *      *      *      *


W kolejnych rozporządzeniach (najpierw Ministra Zdrowia, potem Rady Ministrów), wyjątków od ogólnego zakazu przemieszczania się, sprzyjających myśliwym, w dniu 24 marca – nie było, w dniu 31 marca – nie było, w dniu 1 kwietnia – były, w dniu 10 kwietnia – nie było, 15 kwietnia – były (niektórzy mówią, że w typie – „na dwoje babka wróżyła” :-), 19 kwietnia – nie było, od dnia 20 kwietnia – znosi się zakaz przemieszczania w stosunku do wszystkich obywateli.