środa, 12 lutego 2020

Kto jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej?

"Czytając wpisy Artura Jesionowicza nasuwają się wątpliwości kto jest aktualnie prezesem NRŁ.
Do chwili decyzji 5 lutego prezesem był Piątkiewicz
Uchylając decyzję minister nie nadał jej trybu natychmiastowej wykonalności
Decyzja ma pouczenie o zaskarżaniu a więc nie jest prawomocna
Członkowie NRŁ składają odwołania do WSA a więc nadal decyzja nie jest prawomocna
Czyli wychodzi na to, że prezesem nadal jest Piątkiewicz.
Dobrze rozumuję?"


Haskiel, nie będę pytał, skąd przybywasz, bo to oczywiste, ale odpowiem, co następuje:

 ...nasuwają się wątpliwości kto jest aktualnie prezesem NRŁ. 

Chyba tylko Tobie i Tobie podobnym mogą nasuwać się tu jakiekolwiek wątpliwości. 

Do chwili decyzji 5 lutego prezesem był Piątkiewicz

 Pudło. Pan Piątkiewicz był prezesem co najwyżej przez okres kilku dni, począwszy od 4 września 2019 r. Wcześniej gdzieś napisałem, że nie był nawet sekundy. Przesadziłem wówczas :-). 

Uchylając decyzję minister nie nadał jej trybu natychmiastowej wykonalności 

Kolejne pudło. Rygor natychmiastowej wykonalności, w określonych sytuacjach nadaje się decyzji, od której przysługuje odwołanie. W przedmiotowej sprawie minister zadziałał w ramach II instancji, od której odwołanie nie przysługuje. Przysługuje natomiast prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale to całkiem inna bajka. 

Decyzja ma pouczenie o zaskarżaniu a więc nie jest prawomocna

 Nikt Ci nie może zabronić tu szerzenia jeszcze większych nieprawd. Twoja wolna wola. Jeśli jednak znajdziesz chwilę wolnego czasu, poczytaj uważniej prawo. Na początek rzuć okiem na poniżej zacytowany zapis ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 „Art. 61. § 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności”. 

A poza tym... 

Członkowie NRŁ składają odwołania do WSA a więc nadal decyzja nie jest prawomocna 

Do WSA w przedmiotowej sprawie, jak już to wcześniej podniosłem, strony mają prawo wnosić skargi, a nie odwołania. To mała, ale istotna różnica. 

Czyli wychodzi na to, że prezesem nadal jest Piątkiewicz. Dobrze rozumuję? 

Błędnie rozumujesz, ale wolno Ci. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak: 

Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej – czy nam się to podoba czy nie – jest Rafał Malec. 

I tylko wyjątkowi ignoranci mogą ten fakt podważać.