piątek, 28 czerwca 2019

Wybór dodatkowego członka Prezydium OZD

W projekcie porządku obrad OZD PZŁ w Olsztynie (akurat ten wpadł mi ostatnio w ręce), zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r., wśród przynajmniej kilku budzących moje wątpliwości punktów, znajduje się taki oto: 

„8. Wybór dodatkowego członka Prezydium OZD” 

Hm... Interesująca koncepcja PZŁ, bo nie wierzę, aby na ten „wspaniały” pomysł wpadł skromny i zarazem miły łowczy okręgowy w Olsztynie, pan Romuald Amborski. Przypominam więc, że poprzedni Okręgowy Zjazd Delegatów, który odbył się rok temu, obradował „za zapisów” statutu, obowiązującego do dnia 27 lutego 2019 r. Zgodnie z ówcześnie obowiązującym statutem, wybrano „przewodniczącego zjazdu” oraz „1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza”. Określenie „prezydium” używane było tylko nieoficjalnie. Ale co najważniejsze, tamten Zjazd skończył swój byt tego samego dnia, którego rozpoczął. Zostały po nim co prawda uchwały, ale przewodniczący i wiceprzewodniczący przestali nimi być wraz z zakończeniem obrad. Tak jednoznacznie wynika ze statutu, będącego załącznikiem do uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. 

Tyle :-) Jeżeli ktoś sądzi, że zapisami statutu obowiązującego dopiero od czterech miesięcy można wskrzesić ówczesne „cóś”, to albo musi nosić piętno pewnego człowieka z Jeleśni, czyli ma problem z rozumieniem zapisów prawa i aktów normatywnych PZŁ, albo coś mu się poprzestawiało. Innej możliwości nie zauważam.