czwartek, 2 stycznia 2020

Kontynuacja obrad NRŁ

„Członkowie
Naczelnej Rady Łowieckiej
wszyscy

Zwołuję w dniu 7 stycznia 2020 roku o godz. 11 00 w siedzibie Polskiego
Związku Łowieckiego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 kontynuację
X posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej, zgodnie z porządkiem obrad
zatwierdzonym w dniu 10 12 2020 roku.

Darz Bór

Paweł Piątkiewicz
Prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej”
Kilka uwag, Panie Rzeczniku Prasowy pewnej frakcji Naczelnej Rady Łowieckiej, nasuwa mi się po przeczytaniu powyżej zacytowanego tekstu.

Abstrahując od tego całego bałaganu, panującego od kilku miesięcy w Polskim Związku Łowieckim, abstrahując jednocześnie od istoty swoistej dwuwładzy, jaka zapanowała w NRŁ (taki stan niedawno stwierdził Minister Członek Rady Ministrów pan Michał Woś na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych), chciałbym podsunąć pod rozwagę Panu Rzecznikowi rzecz następującą:

W statucie PZŁ, w jego § 84 ust. 4, wyraźnie się stwierdza, że

Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje prezes Naczelnej Rady Łowieckiej”.

Nie ma więc mowy o możliwości „zwoływania” „kontynuacji” wcześniejszego posiedzenia. W dodatku takiego, które miało miejsce miesiąc wcześniej. To jakaś kpina z zapisów statutu, którego wcześniej projekt został przyjęty podczas jednego z posiedzeń NRŁ. Zauważam, że ekipa pana Piątkiewicza zaczyna specjalizować się w podejmowaniu działalności, nie mającej odzwierciedlenia w zapisach statutu. Ot tego inny dowód, kiedy to powstała pseudo uchwała, odwołująca z pełnionej funkcji Rafała Malca.

Ponadto, jak można zwołać to czy owo „w dniu 7 stycznia 2020 roku”, kiedy zwołanie nastąpiło dnia 21.12.2019 r. Domyślać się tylko mogę, że autorowi chodziło o zwołanie na dzień 7 stycznia, ale szkoda, że tego muszę się domyślać, bo autor ma problem z poprawnym wysłowieniem się. Podobnie jak z tym fragmentem „zwołania”, w ktorym czytamy:

„...zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzonym w dniu 10 12 2020 roku”.

Szanownego Pana Rzecznika Prasowego, jak i samego pana Pawła Piątkiewicza informuję, że dnia „10 12 2020 roku” nic nie mogło jeszcze być zatwierdzone, gdyż dzień ten... nastąpi dopiero za prawie rok czasu.

Jak by nie patrzył, beztroska Panów wydaje się być porażająca.